Føler du dig splittet og ked af at være adopteret?

Er du adopteret, og hører du til den gruppe af adopterede, der føler dig forkert, bedømt, svigtet og overhørt?  Og / eller føler du, der mangler noget i dit liv?

Det er på ingen måde unormalt, som du sikkert allerede ved.

At vide, hvor man kommer fra er et grundlæggende behov i os alle. Det giver en følelse af tilhørsforhold.

Sorg eller glæde

Eller måske kender du følelsen af at være splittet mellem sorgen over at være bortadopteret og omgivelsernes reaktion. Hvorfor glæder du dig ikke bare over at være blevet adopteret? Du får meget bedre muligheder her.

Det gør ikke ligefrem sorgen mindre.

Har du lært at overhøre dig selv?

Og hvad værre er. Når man har lært at overhøre sig selv i opvæksten, fortsætter man med det i sit voksne liv. Man bliver simpelthen god til at overhøre egne behov og bliver dårlig til at sætte grænser.

Kender du det?

Hvis du gør, er det ok. For der kan gøres noget ved de forvirrede følelser, sorgen og vreden. Energien kan tages ud af følelsen, og der skabes rum for tilgivelse og kærlighed … når du er klar.

adopteret, EFT, tankefeltterapi, Matrix Reimprinting, slip, komme af med, terapi, psykoterapi, energi, behandling, få det bedre, bliv afslappet, tankemylder, færre tanker, ked af det

Sådan behandler jeg

Der er ikke to behandlingsforløb, der er ens, men typisk vil der være fokus på EFT, Matrix Reimprinting og tankefeltterapi. Der kan også komme andre elementer i spil, hvis det passer til dig og dit forløb fx samtaleterapi og kognitiv terapi.

”Selvhjælp” mellem sessioner

For at få mest mulig ud af forløbet, anbefaler jeg, du bruger tankefeltterapi og breathwork (åndedrætsøvelser) mellem sessionerne.

Hvis du har modstand på ”selvhjælp”, bruger vi tid på det i klinikken. Det gør vi, fordi effekten af forløbet hænger sammen med, om du laver øvelserne mellem sessionerne.

Værd af vide

5 sessioner á 1 time. Pris 2.800 kr.

Online booking

Del på: