Terapiformer og udvikling

Kombinationen af terapiformer påvirker din udvikling

Der er mange måder at udvikle sig på. Og det er svært at vide på forhånd, hvilke terapiformer, der fungerer for den enkelte. Ofte vil det være en blanding af samtale, afkodning, tilgivelse og hjerteenergi.

En ting er, hvad sessionerne bidrager med, men det er mindst lige så vigtigt, hvad du bidrager med mellem sessionerne. Det er en proces, når du beslutter at gå fra ubehag til velbehag. Det er din proces at få mere frihed, lethed og glæde ind i livet.

Hvad sker der?

I sessesionerne blander jeg samtale, vidensdeling, EFT / Matrix Reimprinting, åndedrætsterapi og øvelser og healing. Jeg møder dig, hvor du er, så du bliver inspireret i din proces. Du vil opleve kærlig ærlighed og så udfordrer jeg også en gang imellem. For som jeg siger: “Ingen udvikler sig ved at blive bekræftet i det, de allerede gør”.

Det er din proces

Du kan til gengæld bidrage stort ved at være ærlig over for dig selv. Ved at lave de øvelser, der støtter op om din proces. Det vil ofte være øvelser, der påvirker din kropslige tilstand som åndedrætsøvelser, tankefeltterapi, meditation og brug af hjerteenergien. Men det kan også være kognitive øvelser, hvor du mentalt bliver opmærksom på dit mønster og adfærd.

Afkodning og omprogrammering af overbevisninger

Lige gyldig hvilken metode eller vej, du vælger at gå, er det nødvendigt at få fat i de underliggende overbevisninger. Ellers bliver transformationen ikke vedvarende. Det er nemlig dem, der styrer retningen i dit liv, og er årsagen til adfærd og beslutninger. Særlig de ukendte og ubevidste er væsentlige at få fat på.

Når overbevisningerne bliver afkodet og neutraliseret, sker der virkelig ændringer. Fokus flytter sig, nye mål og situationer dukker op. Du bliver i stand til at gå efter de mål og ønsker, du i virkeligheden har. Nyt manifesterer sig. Nye overbevisninger kommer til.

De forskellige terapiformer

For mange begynder udviklingsprocessen med at undre sig over den modstand, de oplever. Modstand fra omverdenen og når spørgsmål som “Har det noget med min adfærd at gøre?” dukker op.

Det kan blive afløst af nysgerrighed over “Hvad er motivationen bag adfærden?

Og så “Hvad er årsagen bag adfærden. På et eller andet tidspunkt dukker nysgerrigheden til noget mere spirituelt op.

Det afspejler sig også i de terapiformer, jeg arbejder med, som du kan læse om her.

Ingen metoder er forkerte. Det handler alt sammen om at forbinde hoved og krop – forståelse og indsigt. Og så handler det selvfølgelig om at få det bedre med sig selv, relationerne og omverdenen. Det, er det udvikling, handler om.

Strengt taget kan man sige, der er to veje til personlig vækst. Den ene er den mentale vej til kropslig indsigt. Den anden er kroppens vej til mental forståelse.