EFT/Matrix Reimprinting får fat i årsagen

… og hjælper dig af med livstemaer

EFT/Matrix Reimprinting finder årsagen til dit ubehag og den bagvedliggende kodning. Kom af med det mønster, du kender så godt … og så gerne vil af med. Kom af med din overlevelsesstrategi, der forhindrer dig i at være den du er.

Du genkender måske, at være rimelig bevidst om et mønster, du ofte kører. Selv om du er bevidst om det, er du ikke i stand til at blive fri for det. Det er det, vi kalder for et livstema. Det kan EFT/Matrix Reimprinting hjælpe dig af med.

Livstemaer kan fx være

 • jeg er ikke god nok
 • Matrix Reimprinting, EFT, energimedicin, nethe holme, EFT/Matrix Reimprinting, tankefeltterapi, tappingverden er et farligt sted
 • jeg er ikke værd at elske
 • jeg må ikke være tydelig
 • jeg får aldrig succes
 • jeg må ikke tjene penge
 • jeg kan ikke holde på penge
 • ingen kan lide mig
 • ingen hører eller ser mig
 • jeg er overladt til mig selv
 • jeg er helt alene i verden
 • jeg føler mig ensom
 • jeg er magtesløs
 • jeg er skyldig og mange, mange flere

Måske kender du nogen af dem?

Book allerede nu

Livstemaer og sygdom er udtryk for disharmoni. Al disharmoni er udtryk for stress.

Hvis du er stresset og lever i disharmoni, kan EFT / Matrix Reimprinting behandling hjælpe dig. Hvis du tænker EFT / Matrix Reimprinting ikke er noget for dig, er breatwork et godt og dejligt alternativ.

Lev et liv som dig og for dig

 • uden skyld eller andre negative følelser
 • uden smerter
 • med glæde, nysgerrighed og lethed

Det tager tid

Matrix har med de ubevidste kodninger og overbevisninger at gøre. At få dem ændret vil selvfølgelig have stor effekt på ens liv, men om EFT terapi er en effektiv metode, tager det tid at få et liv i lethed. Gennem et liv vil der være flere situationer, der skal “besøges” og afkodes.

Omvendt ikke at give sig tid til at heale 100 % kan også være et livstema fx “min persom må ikke fylde” eller “personlig udvikling er navlepilleri”.

EFT/Matrix Reimprinting sessioner

I forbindelse med en session behøver man ikke fortælle om det, man har oplevet det, som vi kender det fra samtale terapi. Talen er nedprioriteret og det intuitive råder.

Samtidig bankes der på meridianpunkter.

Meridianpunkter

Der bankes på meridianpunkter i ansigtet, hals og især hænderne, samtidig med at vi taler om det billede, der dukker op omkring hændelsen. Der er effektive metoder til at minimere angst, væmmelse, ked-af-det-hed eller hvad der nu dukker op. Der bliver passet på dig.

Derefter går vi ind og annullerer den kodning / betydning, som du gav oplevelsen, den gang det skete.

Karl Dawson behandler angst og misbrug:

 Se mere om Karl Dawson og EFT/Matrix Reimprinting her. Karl Dawson opfandt Matrix Reimprinting.

Under fanen Tankefeltterapi kan du læse om de 2 første metoder, der i højere grad dæmper ubehaget. Her kan du læse om metoder, der årsagsbehandler.

EFT/Matrix Reimprinting er skånsom og tryg behandling

Det kan godt opleves ubehageligt, når man i en almindelig samtaleterapi skal genfortælle, hvad man har oplevet, og grunden til det er, at traumet bliver reaktiveret. Det føles, som om man gennemlever hændelsen igen. Med Matrix Reimprinting annulleres den ubehagelige oplevelse, og du behøver ikke at tale om den. Når du er “tunet ind” på oplevelsen er det nok.

I Matrix Reimprinting ser vi på de betydninger, vi tillægger en hændelse, og det behøver på ingen måde være en voldsom hændelse. Det er oftest helt dagligdags hændelser – oplevelser, der er glemt, og som vi ikke tillægger nogen betydning, der er årsagen.

Fx da man som barn bliver kastet op i luften af sin far.

Barnet følte sig dengang utryg, men kunne ikke sige eller gøre noget. Alligevel får oplevelsen en betydning, fordi barnet er bange. I eksemplet kan der blive truffet en beslutning om, “jeg stoler ikke på far” eller “jeg stoler ikke på autoriteter” (far er en autoritet). Barnet får måske senere et livstema, der går på manglende tillid og at have lyst til at kontrollere.

Årsagen til problemerne

Med Matrix Reimprinting (MR) opløses og ændres den overbevisning, der er årsag til problemet. Det kan være en traumatisk oplevelse, en helt dagligdags oplevelse, eller et livstema – noget du kun kender alt for godt – fx “jeg er ikke god nok” eller “verden er et farligt sted”.

Med Matrix Birth Reimprinting (MBR) opløses og ændres den overbevisning, du har fået i forbindelse med din egen fødsel, eller de fødsler, du selv har haft.

Du kan også skabe den optimale fremtidige fødsel for dig og dit barn. Så hvis du venter dig, er det måske en ide at kikke nærmere på det.

Med Matrix Soul Reimprinting (MSR) opløses og ændres den overbevisning, du har på det spirituelle plan.

Online booking